รางวัลและมาตรฐานการรับรอง

รางวัลและการรับรองต่างๆ ทั้งจากองค์กรภายในประเทศและองค์กรต่างประเทศที่ บริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด ได้รับเป็นสิ่งยืนยันความมุ่งมั่นทุ่มเทของ บริษัทฯ และชาวเงินมาทุกคนในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์กรควบคู่ไปกับการคำนึงถึงคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานและการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยมีรางวัลและการรับรองที่ได้รับ ดังนี้

CAC Certification

บริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และผ่านการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (พพ.) จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

โล่ประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม
ประจำปี 2563

และหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยในการประเมินบริษัทเงินมาธุรกิจได้รับคะแนนรวมสูงสุดในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก (S)

การรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

ISO 9001:2015

ปัจจุบัน บริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่สอดคล้อง กับความต้องการของลูกค้าและตรงตามข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย อีกทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

โล่ประกาศเกียรติคุณการเข้าร่วมดำเนินการเป็นองค์กร สุขภาวะ (Happy Workplace) ประจำปี 2017

จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย

รางวัล Suppiler of the year ประจำปี 2013

จาก Mercedes-Benz (Thailand) Ltd.

LEED Certification ระดับ Gold

จาก United States Green Building Council ประเทศสหรัฐอเมริกา

TREES Certification ระดับ Gold

จาก Thai Green Building Institute
สถาบันอาคารเขียวไทย

โล่ประกาศเกียรติคุณแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน (พพ.)

FSC Certificate

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ TrueGrass HV, SW, EX, PLY, C ผ่านการรับรองจาก Forest Stewardship Council™ 

FloorScore Certificate

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ TrueGrass HV, SW ผ่านมาตรฐาน FloorScore®

Contact us

บริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด

48 ซ.รามอินทรา12 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

กรุงเทพฯ 10220

เบอร์ติดต่อ : 02-943-6661

แฟกซ์ : 02-519-5514, 02-943-6685

อีเมล์ : info@ngernma.com

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.

  • Facebook

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ :

logo_NGM.png

 

GO TO TOP

© 2019 by Ngern Ma Business Co.,Ltd. All Right Reserved.