top of page

Litestone

แผ่นหินธรรมชาติน้ำหนักเบา

Light Weight Natural Stone Panel

ผลิตจากการนำหินธรรมชาติมาฝานให้บางแล้วปิดลงบนแผ่นอะลูมิเนียมฮันนี่โคม ซึ่งเป็นวัสดุชนิดเดียวกับที่ใช้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน จึงมีความแข็งแรงสูงและมีน้ำหนักที่เบาเป็นพิเศษ โดยเบากว่าหินธรรมชาติปกติในขนาดเดียวกันสูงสุดถึง 80% สามารถใช้งานแทนหินธรรมชาติทั่วไปได้ โดยเฉพาะในกรณีที่หินธรรมชาติทั่วไปมีข้อจำกัด ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ใช้ตกแต่งผนัง ฝ้า เพดาน ลิฟต์โดยสาร เป็นต้น

Project References

bottom of page