บริษัทฯ ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานโลก และเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งลูกค้าสามารถเชื่อมั่นได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้รวมถึงบริการให้คำแนะนำทางด้านการใช้งาน และคุณสมบัติต่างๆของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ท่านสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการใช้งานแต่ละครั้ง

ท่านสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆโดยแบ่งตามอุตสาหกรรมทีท่านให้ความสนใจดังต่อไปนี้

อุตสาหกรรมก่อสร้าง     

บริษัทฯ ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เช่น กาว ยาแนวประเภทต่างๆ เทปกาว VHB ผลิตภัณฑ์กันไฟลาม วัสดุตกแต่งอาคาร เป็นต้น

     
 

อุตสาหกรรมรถยนต์    

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์ ได้แก่ กาวยูรีเทนติดตั้งกระจกรถยนต์ กาวเส้นติดตั้งกระจกรถยนต์ และ ยาแนวสำหรับป้องกันการรั่วซึมในส่วนต่างๆของรถยนต์ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเคมีภัณฑ์ต่างๆสำหรับลูกค้า OEM

     

อุตสาหกรรมห้องเย็น    

เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์ยาแนวคุณภาพสูง และเหมาะแก่การใช้งานสำหรับห้องเย็น เครื่องเย็น โดยคำนึงถึงการช่วยประหยัดพลังงาน

     

อุตสาหกรรมอื่นๆ    

ผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานในครัวเรือน หรือ DIY ซึ่งท่านสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม

 

บริการต่างๆ

ทีมงานของเรายินดีให้คำปรึกษา ตอบคำถามต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ  

     อุตสาหกรรมก่อสร้าง
    อุตสาหกรรมรถยนต์
    อุตสาหกรรมห้องเย็น
    อุตสาหกรรมอื่นๆ
      นโยบายความปลอดภัย