อุตสาหกรรมก่อสร้าง
    อุตสาหกรรมรถยนต์
    อุตสาหกรรมห้องเย็น
    อุตสาหกรรมอื่นๆ
      นโยบายความปลอดภัย
 
 
การรับประกันการรั่วซึมสำหรับระบบเปลือกอาคาร

การเลือกใช้บริการการรับประกันการรั่วซึมสำหรับระบบเปลือกอาคารทั้งหมด (Total Building Façade Weatherseal Warranty) จาก ดาว คอร์นนิ่ง จะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในการกันการรั่วซึมด้วยการยาแนวสำหรับระบบเปลือกอาคาร

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทีมงานฝ่ายงานโครงการ โทร. 0-2943-6661Back